Aby uzyskać dostęp do dziennika elektronicznego rodzic musi przekazać swój adres e-mailowy wychowawcy klasy.

Wychowawca klasy wpisze adres e-mail do systemu.

Następnie należy przejść do witryny dziennika elektronicznego za pomocą obrazka znajdującego się w dolnej części lewego panelu naszej strony internetowej (jest to ten sam rysunek, co przedstawiony poniżej). 

 

dziennik

 

Zakładanie konta po raz pierwszy

Po kliknięciu obrazka przedstawionego powyżej otworzy się strona startowa dziennika, na której należy kliknąć przycisk "Zaloguj się".

Po wykonaniu powyższej czynności, otwiera się strona, której część jest widoczna na rysunku poniżej. Tutaj klikamy na przycisk "Załóż konto".

 

Po kliknięciu przycisku "Załóż konto" otwiera się kolejna strona widoczna poniżej. 

Tutaj w polu "Adres e-mail", należy wpisać DOKŁADNIE ten sam adres, który wcześniej podano wychowawcy.

Następnie należy zaznaczyć pole "Nie jestem robotem".

Wreszcie należy kliknąć pole "Wyślij wiadomość".

Po wykonaniu powyższej czynności nad oknem logowania pojawi się komunikat informujący o wysłaniu maila z linkiem. W zależności od poczty której Państwo używacie różnie może zostać przeniesiona powyższa wiadomość, może się znajdować w folderze "Inne", "Oferty", "Spam" itp.  Jeśli nie ma w głównym folderze "Odebrane" należy przeszukać skrzynkę pocztową lub sprawdzić, czy poprawnie wpisali Państwo adres e-mail w polu "Adres e-mail".

Po kliknięciu linku zostaniemy przeniesieni na kolejną stronę, na której możemy ustalić swoje hasło do dziennika, wpisując je dwukrotnie w pola tekstowe, zaznaczając opcję "Nie jestem robotem" i klikając "Ustaw nowe hasło".

 

Logowanie:

Po utworzeniu hasła należy przejść na stronę główną dziennika i jeszcze raz wpisać login (adres-email) i hasło, po zalogowaniu należy wybrać przycisk Witryna dla rodziców/ucznia

 

Przywrócenie dostępu lub zmiana hasła:

W polu nazwa użytkownika należy wpisać adres e-mail podany wychowawcy po czym kliknąć na link "Przywróć dostęp"

Następnie należy zaznaczyć pole potwierdzające, że nie jest się robotem, wpisać ponownie adres e-mail oraz kliknąć "Wyślij wiadomość". 

Po wykonaniu powyższej czynności nad oknem logowania pojawi się komunikat informujący o wysłaniu maila z linkiem do resetowania hasła.

W zależności od poczty której Państwo używacie różnie może zostać przeniesiona powyższa wiadomość, może się znajdować w folderze "Inne", "Oferty", "Spam" itp,  jeśli nie ma w głównym folderze "Odebrane" należy przeszukać skrzynkę pocztową.

Proszę postępować według instrukcji zawartej w mailu. Procedurę tę można powtórzyć w przypadku zapomnienia hasła.

 

 

Problemy:

Jeżeli po kliknięciu linku "Przywróć dostęp" pojawi się komunikat o braku uprawnień dla konta oznacza to że adres nie został jeszcze wpisany do systemu w takim przypadku należy się skontaktować z wychowawcą.

W przypadku gdy podczas logowania na konto aplikacji Dziennik pojawia się komunikat o braku uprawnień należy sprawdzić czy:

· Logujemy się na poprawny adres Dziennika naszej szkoły – link znajduje się na stronie szkolnej.

· Adres e-mail na który się chcemy zalogować został (poprawnie)wpisany przez wychowawcę/pracownika sekretariatu do danych ucznia/rodzica.

· Przy pierwszej próbie logowania ustaliliśmy hasło zgodnie z procedurą odzyskiwania dostępu.

Jeśli pomimo spełnionych powyższych warunków dalej nie mamy dostępu należy spróbować zalogować się z innego komputera lub innej przeglądarki oraz wyczyścić „ciasteczka" używanej przeglądarki.

Po wyczyszczeniu należy uruchomić ponownie przeglądarkę i spróbować zalogować się do Dziennika.

Komunikat o_braku_uprawnie_do_korzystania_z_Dziennika