Powiat Świdnicki rozpoczął realizację projektu pn. „Powiat świdnicki – kształcenie zawodowe na miarę XXI wieku” współfinansowanego przez Unię Europejską 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.

Celem ogólnym Projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz kwalifikacji uczniów i nauczycieli z 4 zespołów szkół zawodowych w Powiecie Świdnickim (Zespół Szkół w Piaskach, Zespół Szkół w Trawnikach, Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku, Zespół Szkół nr 1 im. Cypriana Kamila Norwida w Świdniku).

Wartość realizowanego projektu łącznie to 4 744 420,45 zł w tym dofinansowanie z UE 4 032 757,38 zł

W ramach projektu w Zespole Szkół Nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku odbywają się następujące zadania:

  • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego i matematyki dla uczniów
  • warsztaty rozwijające kompetencje kluczowe
  • zajęcia z języka polskiego dla obcokrajowców
  • zajęcia z doradztwa zawodowego dla uczniów
  • kursy zawodowe dla uczniów w celu podniesienia ich kwalifikacji
  • staże zawodowe dla uczniów u pracodawców zewnętrznych
  • studia podyplomowe dla nauczycieli
  • szkolenia doskonalące dla nauczycieli
  • doposażenie pracowni zawodowych

 

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. Poniżej przedstawiamy zdjęcia z zakończonego już kursy zawodowego, który umożliwił naszym uczniom zdobycie kwalifikacji kelnera.

 

Szczegółowych informacji na temat projektu udziela szkolny koordynator: Katarzyna Koszałka.