Statuty Zespołu Szkół Nr 1 im. Cypriana Kamila Norwida w Świdniku.

W poniższych załącznikach znajdują się Statuty Zespołu Szkół Nr 1 w Świdniku

Statut Zespołu Szkół Nr 1 im. Cypriana Kamila Norwida w Świdniku

Statut Technikum nr 2

Statut III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi

Statut Branżowej Szkoły I stopnia nr 2