Historia naszego sztandaru

Wszystko przez Paulinę Polską, byłą przewodniczącą samorządu uczniowskiego, która przy okazji Święta niepodległości w tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątym siódmym roku zagadnęła panią dyrektor Małgorzatę Warszyńską

„Czy my jesteśmy inni od pozostałych szkół
Dlaczego oni mają imię i sztandar a my nie?"

W styczniu tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego ósmego roku Kazimierz Sidor ówczesny sekretarz miasta powierzył liceum gastronomicznemu przygotowanie obiadu dla holenderskich gości Zaprzyjaźnionych z Lubelszczyzną prowincji Gelderland.

Nasze uczennice podbiły serca Holendrów smaczną kuchnią i sympatyczną obsługą. Rozmowy przy obiedzie dotyczyły osiągnięć i trudności szkoły, a szczególnie braku własnego budynku i sztandaru. W rozmowach uczestniczyli również przedstawiciele holenderskiej fundacji De Woonplaats.

Ujęci naszą gościnnością holenderscy goście podjęli decyzję o ufundowaniu szkole sztandaru.

Wtedy również nawiązano współpracę z obecnymi na tym spotkaniu przedstawicielami fundacji Samen Leren, która wspierała szkoły działające w Europie Środkowej za jej pośrednictwem opracowano plan współpracy z holenderską szkołą, Grafschap kolegę w Dotinchem.

W styczniu tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego ósmego roku zostały zapoczątkowane również kontakty Zespołu Szkół nr 1 w Świdniku z holenderską fundacją De Wonplaats.

W marcu tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego dziewiątego roku strona holenderska ufundowała tygodniowy wyjazd szkoleniowy dla uczennic liceum gastronomicznego, które uczestniczyły w lekcjach technologii oraz zwiedzały okolicę Aalten.

 

I tak to się zaczęło!

Od tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego siódmego roku, przez prawie dwa lata trwały przygotowania do uroczystości nadania imienia szkole i opracowania szaty graficznej sztandaru. Rozpoczęto od propozycji nazwisk osób i nazw, spośród których postanowiono wybrać patrona. Z dziesięciu kandydatów uczniowie wybrali Cypriana Kamila Norwida. Po wyborze patrona przystąpiono do etapu poznawania jego życia i twórczości. Konkursy, wieczory poezji, gazetki, wystawy prac plastycznych przybliżały sylwetkę patrona i ideały, którymi się kierował.

Okres przygotowań zakończył się zjazdem absolwentów szkoły, który odbył się szóstego marca tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego dziewiątego roku, a dwudziestego czwartego marca odbyło się uroczyste nadanie imienia szkole oraz poświęcenie i przekazanie sztandaru.

Gośćmi na tej uroczystości byli ówczesny wojewoda lubelski Krzysztof Michalski, starosta świdnicki Wiesław Jaworski, burmistrz Świdnika Waldemar Jakson, oraz przedstawiciele holenderskiej gminy Aalten współpracującej od kilkunastu lat ze Świdnikiem.

Specjalnymi gośćmi byli przedstawiciele ambasady królestwa Holandii oraz Teo te Linde i Bert Smit z fundacji Samen Leren, Jan Kloster, Kes Van Koppenhagen, Andre Jekel z fundacji de Woonplaats, która była fundatorem sztandaru