Szkoła organizuje następujące zajęcia lekcyjne/zajęcia pozaszkolne w ramach projektów unijnych

Projekt Mistrzostwo w Zawodzie Kluczem do Sukcesu

Zajęcia przygotowujące do egzaminów zawodowych:

Technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych: 

 • warsztaty cukiernictwa artystycznego (techik żywienia i usług gastronomicznych),
 • zajęcia informatyczne z wykorzystaniem specjalistycznej pracowni komputerowej w turystyce i hotelarstwie,
 • zajęcia informatyczne z wykorzystaniem specjalistycznej pracowni komputerowej w gastronomii, 
 • innowacyjne zajęcia rozwijające umiejętności zawodowe (technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych),
 • warsztaty kulinarno-kelnerskie przygotowujące do pokazów U w czasie WTTG "Gastro Travel",
 • innowacyjne zajęcia rozwijające umiejętności zawawansowane U (technik żywienia i usług gastronomicznych): "Gotuj z VIP-em i Norwidem".

 

Technik hotelarstwa:

 • menadżer turystyki/recepcjonista,
 • barman VCC,
 • j. angielski VCC dla barmanów,
 • j. angielski VCC dla organizatorów ruchu turystycznego.


Technik żywienia i usług gastronomicznych:

 • prof. menadżer gastronomii,
 • dietetyk z poszerzonym programem żywienia sportowców,
 • carving z dekorowaniem potraw,
 • barman VCC,
 • j. angielski VCC dla barmanów,
 • obsługa kas fiskalnych VCC,
 • florysta VCC,
 • kurs prawa jazdy kat.B.

 

Technik logistyk:

 • kurs prawa jazdy kat.B,
 • kurs obsługi wózków widłowych,
 • obsługa kas fiskalnych VCC,
 • j. angielski VCC dla logistyków.


ZSZ: kierunek kucharz/piekarz:

 • barman VCC,
 • j. angielski VCC dla barmanów,
 • obsługa kas fiskalnych VCC.

Projekty Mistrzostwo w Zawodzie Kluczem Do Sukcesu - II Edycja oraz Przez Trudy Do Gwiazd

Dla uczniów:

 • Warsztaty cukiernictwa artystycznego,
 • zajęcia z wykorzystaniem specjalistycznej pracowni komputerowej w turystyce i hotelarstwie,
 • zajęcia zwykorzystaniem specjalistycznej pracowni komputerowej w gastronomii,
 • innowacyjne zajęcia rozwijające umiejętności zawodowe (technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych),
 • warsztaty kulinarno-kelnerskie przygotowujące do pokazów w czasie WTTG "Gastro travel",
 • innowacyjne zajęcia rozwijające umiejętności zawodowe: "Gotuj z Vip-em i Norwidem",
 • zajęcia przygotowujące do egzaminów zawodowych,
 • menadżer turystyki/recepcjonista,
 • j. angielski dla organizatorów ruchu turystycznego,
 • profesjonalny menadżer gastronomii,
 • dietetyk z poszerzonym programem żywienia sportowców,
 • carving z dekorowaniem potraw,
 • obsługa kas fislanych,
 • florysta,
 • j. angielski dla logistyków,
 • barman,
 • j. angielski dla barmanów,
 • indywidualne doradztwo-zawodowe,
 • grupowe doradztwo edukacyjno-zawodowe z elementami coachingu,
 • zajęcia rozwojowe z j. angielskiego,
 • zajęcia rozwojowe z j. niemieckiego, 
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki,
 • zajęcia oparte na metodzie eksperymentu z biologii,
 • multimedia w reklamie,
 • systemy prezentacji informacji w biznesie,
 • systemy mobilne w biznesie.

 

Dla nauczycieli:

 • TIK w pracy nauczyciela,
 • multimedia w reklamie,
 • doradztwo zawodowe dla nauczycieli,
 • nowoczesne technologie w nauczaniu.

 

Projekt Otwarci Na Wiedzę

Dla uczniów:

 • indywidualne doradztwo edukacyjno-zawodowe,
 • grupowe doradztwo edukacyjno-zawodowe,
 • matematyka - zajęcia wyrównawcze,
 • matematyka - zajęcia wyrównawcze (metoda eksperymentu),
 • kompetencje cyfrowe DigComp,
 • biologia - zajęcia rozwijające (metoda eksperymentu),
 • geografia - zajęcia rozwijające (metoda eksperymentu),
 • zajęcia rozwijające z języka angielskiego,
 • zajęcia rozwijające z języka francuskiego,
 • zajęcia rozwijające z języka hiszpańskiego,
 • zajęcia rozwijające z języka niemieckiego,
 • specjalistyczne zajęcia indywidualne z zakresu rozwijania percepcji słuchowej,
 • zajęcia wyrównawcze z matematyki,
 • zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego,
 • zajęcia wyrównawcze z elementami rehabilitacji społecznej - dla uczniów wymagających specjalnych potrzeb edukacyjnych ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim,
 • zajęcia wyrównawcze z usprawnianiem psychoruchowym w zakresie małej i dużej motoryki,
 • zajęcia wyrównawcze, rozwijające zainteresowania ucznia - dla uczniów wymagających specjalnych potrzeb edukacyjnych ze względu na niepełnosprawność ruchową, w tym z afazją,
 • zajęcia wyrównawcze z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych,
 • zajęcia kształtujące kreatywność dla uczniów wymagających specjalnych potrzeb edukacyjnych ze z względu na niepełnosprawność.

 

Dla nauczycieli:

 • szkolenie z języka angielskiego,
 • kompetencje cyfrowe DigComp,
 • sposoby postępowania wobec przemocy i zachowań agresywnych w szkole i rodzinie ucznia,
 • studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej,
 • studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki,
 • rozpoznanie i spomaganie uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowo-edukacyjnymi.